Montaż fasad – Broda w Górę Jarosław Lewandowski

A oto zdjęcia z wykonania fasady bydynku, łącznie z daszkami.